Zgłoszenia do nagród Ministra

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czeka na zgłoszenia do nagród za wybitne osiągnięcia.

31 marca 2016 r. upływa termin przyjmowania wniosków o nagrodę Ministra dla Nauczycieli akademickich. 

Zgodnie z treścią rozporządzenia nagrody przyznaje się za:

  • osiągnięcia  naukowe będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki lub stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki,
  • osiągnięcia dydaktyczne,
  • osiągnięcia organizacyjne,
  • całokształt dorobku obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.

Nagrody mogą otrzymać Nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali omawiane osiągnięcia. Kandydatami do nagrody nie mogą być osoby karane dyscyplinarnie  za naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwa naukowe.

Wnioski zgłaszane m.in. przez Rektora zatrudniającego Nauczyciela oceniane będą przez Zespół do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich.

Nagrody Ministra to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w polskiej nauce. Z listą nagrodzonych w 2015 roku można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, p. 1406
tel. 81 537 53 76

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 stycznia 2016