Zdalne posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji dla Nowoczesnych Usług Biznesowych

W dniu 17 grudnia br. odbyło się zdalne posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji dla Nowoczesnych Usług Biznesowych, do której przez Ministra Rozwoju został powołany jako członek dr hab. Mariusz Kicia, Dziekan Wydziału Ekonomicznego.

Przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości działa obecnie 17 Sektorowych Rady ds. Kompetencji. Są one odpowiedzialne za współpracę z pracodawcami i jednostkami naukowymi, aby wspierać rozwój kształcenia i wyznaczać w nim takie kierunki zmian, które wpisują się w trendy współczesnego rynku pracy. Więcej informacji o projekcie Sektorowych Rad ds. Kompetencji znajduje się tutaj.

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest dosyć młodym segmentem polskiej gospodarki. Zawody, które obejmuje, to m.in. specjaliści i pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości, doradcy finansowi, analitycy biznesowi oraz specjaliści do spraw administracji i zarządzania. Zróżnicowany popyt na kompetencje i zawody zgłaszane przez firmy sektora usług dla biznesu oraz mała skłonność firm do zmiany lokalizacji to problemy, którym chce sprostać Sektorowa Rada ds. Kompetencji dla Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB). W ramach planowanych działań rada będzie organizować na uczelniach spotkania z pracodawcami NUB i warsztaty w zakresie potrzeb sektora NUB, opracowywać koncepcje modyfikacji kierunków kształcenia pod kątem potrzeb sektora NUB, prowadzić badania i analizy na potrzeby praktycznego kształcenia.

Informacje o działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji dla Nowoczesnych Usług Biznesowych znajdują się pod adresem http://sektorowaradanub.pl

    Aktualności

    Data dodania
    17 grudnia 2020