Zaproszenie na otwarte debaty tematyczne - 1 i 2 grudnia (konsultacje projektu Strategii Lublin 2030)

Szanowni Państwo,

w imieniu Urzędu Miasta Lublin zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Lublin 2030.

W dniu 1 i 2 grudnia w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu strategii odbędą się debaty tematyczne. Na chwilę obecną wydarzenie odbędzie się w formie stacjonarnej, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego, w godz. od 12:00 do 20:00 w Hotelu Arche przy ul. Zamojskiej 30 w Lublinie. Są to dwa niezależne spotkania, każde z nich przybliża inne zagadnienia związane ze Strategią. W załączeniu znajduje się agenda spotkania. Będzie ona sukcesywnie aktualizowana i publikowana na stronie  https://lublin.eu/biznes-i-nauka/strategia/s2030/konsultacje-spoleczne/ w dziale "Debaty tematyczne".

W ramach wydarzenia wyróżniliśmy dwie ścieżki uczestnictwa:

- dla osób, którym obowiązki zawodowe umożliwiają udział w wydarzeniu w ciągu godzin pracy, dedykujemy sesje przed obiadem; główne grupy docelowe to: przedsiębiorcy, środowisko akademickie, samorządowcy, osoby związane z oświatą/edukacją, organizacje;
- dla osób, które wolą spotkać się i porozmawiać o Strategii po swoich aktywnościach zawodowych, dedykujemy sesje po obiedzie; główne grupy docelowe to: mieszkańcy, społecznicy, środowiska/organizacje związane ze sportem, kulturą, czasem wolnym, seniorzy.

Ponadto, większość sesji będzie transmitowana na dedykowanych kanałach YouTube wraz z opcją zadawania pytań w czasie wydarzenia oraz z tłumaczeniem na Polski Język Migowy. Oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań, aby wziąć udział w całym wydarzeniu 1 i 2 grudnia br. Powyższa sugestia dedykowana jest osobom, które dysponują ograniczonym czasem.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie www.2030.lublin.eu w zakładce "Konsultacje społeczne" lub poprzez bezpośredni link do formularza: https://lublin.eu/biznes-i-nauka/strategia/s2030/debaty/.

Wszelkie informacje związane z konsultacjami społecznymi publikujemy na stronie www pod adresem: https://lublin.eu/biznes-i-nauka/strategia/s2030/konsultacje-spoleczne/.

Serdecznie zapraszamy na debaty tematyczne!

    Aktualności

    Data dodania
    29 listopada 2021