Zaproszenie do udziału w ankiecie Rady Młodych Naukowców

Serdecznie zapraszamy do udziału w anonimowym i dobrowolnym badaniu, którego celem jest wstępna identyfikacja wyzwań i trudności związanych z prowadzeniem badań naukowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Kwestionariusz ankiety, który będzie aktywny w dniach 13-24 czerwca, został przygotowany przez Radę Młodych Naukowców UMCS i jest skierowany do pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych zatrudnionych na UMCS. Jednocześnie informujemy, że uzyskane wyniki zostaną zaprezentowane jedynie w formie zbiorczych opracowań. Zapewniamy też, że w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od uczestnictwa w badaniu. Wypełnienie kwestionariusza zajmie około 15 minut.

Z góry dziękujemy za gotowość podzielenia się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: rmn@mail.umcs.pl

Link do kwestionariusza ankiety: https://forms.office.com/r/RKmxue3TQP

    Aktualności

    Data dodania
    20 czerwca 2022