Zapraszamy na wyjazd integracyjno-motywacyjny RADAR

Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS zaprasza studentów naszego Wydziału na RADAR - wyjazd integracyjno-motywacyjny. W tym roku planujemy wydarzenie w formie stacjonarnej w dniach 18-20 października.

Poznaj organizacje działające na uczelni, poznaj nas i działaj z nami!


Wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej. Ilość miejsc ograniczona!

ZGŁOSZENIA NA RADAR - WYJAZD INTEGRACYJNO-MOTYWACYJNY

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń.

    Aktualności

    Data dodania
    23 września 2021