Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego - od 24.02.2023

Komunikaty dla studentów rejestrujących się na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:

 • Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 będą odbywać się drogą elektroniczną w systemie USOSweb w terminie od 24 do 28 lutego 2023 r. Początek zapisów o godz. 11.00 w piątek, 24 lutego  br.
 • Zajęcia będą odbywać się w trybie stacjonarnym.
 • Studenci mający zwolnienia z praktycznych zajęć wychowania fizycznego zapisują się na „zajęcia teoretyczne”.
 • Zapisy na zajęcia stacjonarne będą odbywać się zgodnie z planem zajęć dydaktycznych, dostępnym od dnia 23 lutego 2023 r. w zakładce „Dla studentów”.
 • Zapisy do sekcji sportowych odbędą się również drogą elektroniczną w systemie USOSweb UMCS w tym samym terminie. Szczegółowe wymagania zostały opublikowane na stronie CKF UMCS
 • Obowiązujące terminy zajęć sekcji sportowych znajdują się na stronie KU AZS UMCS
 • Oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne, uzyskane w innym, wcześniejszym toku studiów, nie są przepisywane. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się przepisanie oceny w szczególnej sytuacji na podstawie przedstawionej dokumentacji. Decyzja o przepisaniu oceny pozostaje w gestii prowadzącego zajęcia.
 • Studenci, studiujący dwa i więcej kierunków studiów, objętych zajęciami wychowania fizycznego zapisują się na dwa różne przedmioty /profile/ - samodzielnie zapisują się na pierwszy przedmiot /profil/ do wybranej grupyw USOSweb i zgłaszają się drogą telefoniczną lub mailową do CKF UMCS celem zapisu przez pracownika administracyjnego na drugi przedmiot /profil. Adresy email oraz nr telefonów na stronie ckf.umcs.pl w zakładce „Dla studentów”.
 • Regulamin uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego znajduje się na stronie CKF UMCS.
 • pytania i wątpliwości kierować drogą elektroniczną na adres ckf@umcs.pl

Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej UMCS
dr Tomasz Bielecki, prof. UMCS

  Aktualności

  Data dodania
  21 lutego 2023