Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie (od 28.09.)

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 rozpoczną się 28 września 2020 roku o godzinie 8.00 i zakończą 11 października 2020 roku o godzinie 23.59.

Zapisy dotyczą studentów Wydziału Ekonomicznego:

STUDIA STACJONARNE

 • Analityka gospodarcza I rok I st.,
 • Logistyka I rok I st.,
 • Finanse i rachunkowość I rok I st.,
 • Zarządzanie I rok I st.,
 • Analityka I rok II st.,
 • Logistyka I rok II st.,
 • Zarządzanie I rok II st.,
 • Finanse i rachunkowość II rok II st.

STUDIA NIESTACJONARNE

 • Logistyka I rok I st.,
 • Finanse i rachunkowość I rok I st.,
 • Logistyka I rok II st.,
 • Finanse i rachunkowość II rok II st.

Ww. studenci są zobowiązani do zapisu na przedmioty w wymiarze 15 godz. (1 ECTS) na studiach stacjonarnych i odpowiednio 9 godz. (1 ECTS) na studiach niestacjonarnych.

 

  Aktualności

  Data dodania
  23 września 2020