Zapisy na języki i grupy CA/KW w dniach 20.02-22.02

W dniu 20.02 br. (poniedziałek) o godz. 19:00 zostanie otwarta rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych, na języki obce oraz grupy ćwiczeniowe CA/KW realizowane w semestrze letnim w roku ak. 2022/2023.

Student po zapoznaniu się ze swoim planem zajęć na semestr letni w roku ak. 2022/2023 (plany zostaną udostępnione wkrótce), ma obowiązek zapisać się na wybrany przez siebie język obcy oraz grupy ćwiczeniowe CA/KW według programu studiów.

Należy wybrać prowadzącego, dzień oraz godzinę zajęć.

Studenci kontynuujący naukę języka są zobowiązani do zapisywania się do grupy prowadzonej przez wybranego w poprzednim semestrze lektora. Z rejestracji wyłączone są zapisy na drugi język dla kierunku MSG. 

Studenci, którzy nie zapiszą się poprzez rejestracje w podanym terminie, będą automatycznie przypisywani na wolne miejsca przez Dziekanat WE. Nie będzie możliwości dokonywania zmian.

Rejestracja odbywa się w systemie USOS i dotyczy studentów studiów stacjonarnych.

Zapisy odbędą się w dniach: 20.02 (poniedziałek) od godz. 19:00 - 22.02 (środa) do godz. 23:59.

Tylko w obrębie trwającej tury istnieje możliwość zmiany swojego wyboru, poprzez opcję giełdy.

    Aktualności

    Data dodania
    10 lutego 2023