Wyróżnienie studentki Anny Makuch podczas Gali IV edycji ogólnopolskiego programu Top Young 100

10–11.05.2022 r. w Sali konferencyjnej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni odbyła się konferencja Top Young 100 „Powerful Connection” Academia-Science-Business.

Celem projektu Top Young 100 jest rozwój praktycznych kompetencji biznesowych studentów i studentek uczestniczących w tym wyjątkowym w skali krajowej programie, stworzenie pomostu dla studentów i absolwentów prowadzącego ze świata akademickiego do biznesu.

W programie bierze udział 100 studentów kierunków biznesowych i technicznych z najlepszych uczelni w kraju. Studenci i studentki biorący udział w rocznym programie uczestniczą w projektach biznesowych wielu czołowych przedsiębiorstw, partnerów biznesowych programu, opracowując i wdrażając realne usprawnienia i innowacje procesowe i operacyjne.

Podczas uroczystej gali zamykającej IV edycję i otwierającej kolejną V odsłonę stale doskonalonego programu, uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa w programie. Jest to okazja do wyróżnienia studentek i studentów szczególnie zaangażowanych w realizację projektów analitycznych i wdrożeniowych.

Za aktywność, szczególne zaangażowanie, bardzo pozytywną ocenę realizacji wyzwań w czasie trwania całej IV edycji TY 100 została wyróżniona studentka analityki gospodarczej, członkini Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS, Anna Makuch.

Anna Makuch brała aktywny udział między innymi w projektach pt. "Wsparcie strategii wyboru dostawcy za pomocą systemów Business Intelligence" realizowanego dla PKP Energetyka, „Analiza rozmieszczenia rejonów dystrybucyjnych i zaprojektowanie optymalnego podziału rejonów” rozwiązane dla przedsiębiorstwa PEKAES oraz na rzecz organizatora programu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML).

Serdeczne gratulacje dla naszej studentki!

Życzymy sukcesów i ciekawych doświadczeń reprezentantom naszego Wydziału w V edycji programu: Izabeli Olędzkiej i Piotrowi Kawce.


dr Sergiusz Kuczyński
Opiekun akademicki Programu
Top Young 100 na Wydziale Ekonomicznym UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    25 maja 2022