Wykłady na Uniwersytecie w Brescii w ramach programu Erasmus+

W dniach 30.11-3.12 br. w ramach programu stypendialnego Erasmus+ Staff Mobility for Teaching dr Katarzyna Wójtowicz - adiunkt z Katedry Finansów Publicznych Wydziału Ekonomicznego (UMCS)– przebywała na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Brescii we Włoszech (Dipartimento di Giurisprudenza Università Degli Studi di Brescia).

W ramach wizyty dr K. Wójtowicz poprowadziła wykłady w języku angielskim na temat: The VAT System in EU and problems of VAT non-compliance”. Problematyka wykładów obejmowała charakterystykę konstrukcji wspólnotowego systemu podatku od wartości dodanej (VAT) wraz z oceną jego wydajności fiskalnej w poszczególnych państwach UE, jak również identyfikację źródeł oraz najważniejszych elementów składowych luki w VAT. Zaprezentowano także różne sposoby i instrumenty poprawy ściągalności podatku VAT wraz ze wskazaniem ich głównych zalet i wad.
Uczestnikami zajęć prowadzonych przez dr K. Wójtowicz było ok. 40 studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Opiekunem wizyty ze strony instytucji goszczącej był prof. Giuseppe Corasaniti. Podczas wizyty dr K. Wójtowicz odbyła szereg spotkań z pracownikami wydziału oraz z Dziekanem Wydziału Prawa Panem prof. Saverio Regasto.

Należy mieć nadzieję, że nawiązane kontakty naukowe przyczynią się do zacieśnienia współpracy naukowo-badawczej między naukowcami z obu uniwersytetów.

    Aktualności

    Data dodania
    6 grudnia 2016