Współpraca WE z przedsiębiorstwami z branży BPO/SSC

Współpraca WE z przedsiębiorstwami z branży BPO/SSC

W dniu 21 marca br. odbyło się spotkanie Dziekana WE, Prodziekana ds. Jakości 
Kształcenia dr. M. Łobody i Dyrektor Instytutu Zarzadzania dr hab. Agnieszki
Sitko-Lutek z prezesem Fundacji PROPROGRESSIO - Wiktorem Doktór oraz
Redaktorem Naczelnym Outsourcing&More - Dymitrem Doktór, poświęcone współpracy Wydziału Ekonomicznego z przedsiębiorstwami z branży BPO/SSC. Porozumienie o współpracy oraz wskazanie Ambasadora Fundacji na WE nastąpi
w trakcie konferencji dotyczącej synergii nauki i biznesu, które odbędzie się w
dn. 14-15 kwietnia br.na WE. Na zdjęciu od lewej - Dziekan WE - Z. Pastuszak,
Anna Jurys - przedstawiciel Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów UM Lublin,
Prezes Wiktor Doktór, Redaktor Dymitr Doktór, Dyrektor A. Sitko-Lutek i Prodziekan M. Łoboda.

    Aktualności

    Autor
    Ewelina Mazurkiewicz
    Data dodania
    24 marca 2014