Współpraca WE z Lingaro Sp. z o.o.

W dniu 11.10.2019r. została podpisana umowa o współpracy dydaktycznej oraz badawczo-rozwojowej pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym UMCS a Lingaro sp.z o.o. Z ramienia WE UMCS umowę  sygnował Dziekan, dr hab. Radosław Mącik zaś przedstawicielami Lingaro sp.z o.o. byli p. Damian Zajkowski - Dyrektor Finansowy Lingaro oraz p. Filip Merklejn - szef lubelskiego oddziału firmy.

Lingaro to polska firma z branży IT o światowym zasięgu, specjalizująca się w budowie rozwiązań IT w obszarze eCommerce, analityki i wizualizacji danych oraz automatyzacji procesów biznesowych. W bieżącym roku Lingaro otworzyło oddział w Lublinie i stało się jednym z potencjalnych pracodawców w dziedzinie Business Intelligence, Big Data, Data Science, Cloud oraz eCommerce. Wymienione specjalności w dużej części pokrywają się z profilem kierunków Analityka Gospodarcza oraz Logistyka, jakie są prowadzone na WE na poziomie I i II stopnia studiów.

W umowie obie strony deklarują chęć podjęcia współpracy dotyczącej m.in.: następujących obszarów:

  • transferu wiedzy, technologii i innowacji pomiędzy stronami,
  • projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych,
  • dydaktycznych programów kształcenia studentów WE w wymienionych dziedzinach,
  • praktyk studenckich.

Jesteśmy przekonani, że nawiązana współpraca pozwoli na wypracowanie skutecznych i synergicznych procesów stałej kooperacji, mających na celu zbliżenie dydaktycznego i badawczego środowiska akademickiego oraz profesjonalistów rynku IT.

    Aktualności

    Data dodania
    11 października 2019