Wizyta studyjna w PZL Świdnik

W dniu 30 marca br. studenci I roku Ekonomii uczestniczyli w wizycie studyjnej w PZL Świdnik, w trakcie której zwiedzali zakład produkcyjny oraz zdobywali informacje niezbędne do wykonania projektu doradczego na zlecenie przedsiębiorstwa.

Autor: PZL Świdnik

Projekt polega na opracowaniu propozycji kampanii promującej PZL Świdnik, jako atrakcyjnego pracodawcę i praktykodawcę. Jest on realizowany w ramach zajęć pn. „Doradztwo biznesowe w praktyce”, prowadzonych przez dr. Bartłomieja Twarowskiego, prof. UMCS.

Idea zajęć polega na tym, że uczestnicy tworzą kilka zespołów zadaniowych o liczebności do 5 osób. Każdy z nich rozwiązuje to samo zadanie rywalizując ze sobą. Wsparcie merytoryczne zapewnia prowadzący. W celu poznania specyfiki organizacji i zebrania informacji niezbędnych do realizacji projektu, uczestnicy odbywają co najmniej jedną wizytę studyjną w przedsiębiorstwie. Gotowe projekty są prezentowane zleceniodawcy, który je ocenia. Najlepszy projekt lub jego istotne elementy mogą być wdrożone w przedsiębiorstwie.
Realizacja projektów doradczych jest zgodna z koncepcją „learning by doing”. Dla uczestników stanowi doskonałą szansę na weryfikację wiedzy teoretycznej w praktyce oraz zapoznanie się ze specyfiką pracy doradczej. Może być także okazją do wzbogacenia własnego portfolio o cenne doświadczenia, a także do poznania przyszłego pracodawcy. Zajęcia rozwijają także kompetencje kluczowe, takie jak: praca zespołowa, budowanie relacji interpersonalnych oraz sztuka autoprezentacji.
Korzyściami dla zleceniodawcy są natomiast:
∎ uzyskanie kilku wariantów praktycznych rozwiązań zadania,
∎ możliwość pozyskania do współpracy wartościowe zasoby ludzkie o potencjale zweryfikowanym podczas wykonywania autentycznych działań,
∎ zacieśnienie współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    5 kwietnia 2023