Wizyta dr. hab. Pawła Pasierbiaka w Gannon University

W dniach 14-18 marca br. dr hab. Paweł Pasierbiak, kierownik Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, przebywał w Stanach Zjednoczonych, realizując mobilność międzynarodową w ramach programu Erasmus+ KA107. Wizyta w Gannon University (Erie, PA) odbyła się z niemal dwuletnim opóźnieniem, w związku z trwającą pandemią koronawirusa.

Dr hab. Paweł Pasierbiak przeprowadził cykl wykładów dotyczących międzynarodowej integracji gospodarczej, w tym integracji dokonującej się w regionie Azji i Pacyfiku. W ramach zajęć, w związku z dużym zainteresowaniem studentów i pracowników GU, poruszane były również tematy związane z ekonomiczno-społecznymi skutkami wojny w Ukrainie. W Erie, mieście partnerskim Lublina, mieszka spora grupa Ukraińców, ale również Polaków, w związku z czym relacje polsko-ukraińskie oraz zagadnienia związane z toczącym się aktualnie konfliktem zbrojnym spotkały się z żywym zainteresowaniem odbiorców.

Koordynatorem współpracy w ramach programu ze strony Gannon University jest dr Bruce A. Kibler, który w tym semestrze prowadzi również zajęcia dla studentów Wydziału Ekonomicznego z przedmiotu ‘Strategic Management’.

Podejmowane w ramach programu Erasmus+ działania promują aktywność nie tylko w ramach współpracy między UMCS i Gannon University, ale także w ramach współpracy miast partnerskich (Lublin-Erie). Dotychczasowe efekty obejmują m. in. dwa artykuły naukowe, które wspólnie opublikowali dr hab. Paweł Pasierbiak oraz dr Bruce A. Kibler. Oznacza to, że kooperacja między UMCS i GU poza aspektem dydaktycznym, rozwija również aspekt naukowy.

Wizyta w Gannon University była również okazją do promowania kierunków anglojęzycznych oferowanych na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Przedstawiona oferta spotkała się z zainteresowaniem studentów amerykańskich. Jeżeli nowy złożony wniosek w ramach programu Erasmus+ z krajami partnerskimi zostanie zaakceptowany, studenci z Gannon University będą mogli albo zrealizować część studiów na naszym Wydziale albo podjąć studia w ramach studiów I lub II stopnia. Podobnie, studenci Wydziału Ekonomicznego będą mogli wyjechać na semestr do Gannon University.

    Aktualności

    Data dodania
    21 marca 2022