Wizyta Ambasadora Rwandy na UMCS

W dniu 23 czerwca JM Rektor, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski przyjął Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Rwandy w Polsce, prof. Anastase’go Shyakę. Spotkanie zostało zainicjowane przez dr. Konrada Czernichowskiego, adiunkta w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyła także dr Ewelina Panas, Pełnomocnik rektora ds. umiędzynarodowienia kształcenia. 

Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy pomiędzy rwandyjskimi ośrodkami akademickimi i UMCS w zakresie dydaktyki i nauki. 

Po spotkaniu z JM Rektorem Pan Ambasador złożył wizytę w Welcome Center UMCS, a Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Mariusz Kicia przedstawił infrastrukturę Wydziału, w tym sale, w których odbywają się zajęcia realizowane w ramach kierunku Data Science, prowadzonego w języku angielskim i skierowanym głównie do zagranicznych studentów.  

Kolejnym punktem wizyty na UMCS było spotkanie Pana Ambasadora ze studentami rwandyjskimi, przebywającymi w Lublinie, które odbyło się w Auli II na Wydziale Ekonomicznym. Pobyt w Lublinie zakończyła oficjalna wizyta Pana Ambasadora w Urzędzie Miasta Lublin. 

Ambasador Anastase Shyaka jest absolwentem polskich uczelni: Politechniki Warszawskiej, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. W Rwandzie sprawował funkcje m.in. Ministra ds. Samorządu Lokalnego, dyrektora generalnego Rwanda Governance Board w Kigali oraz dyrektora Centrum Zarządzania Konfliktem Narodowego Uniwersytetu Rwandy w Butare. Jest wykładowcą akademickim władającym biegle językiem polskim, francuskim i angielskim. 

 

    Aktualności

    Data dodania
    24 czerwca 2022