VIII Konferencja LUMEN 2022 - zaproszenie

W imieniu Organizatorów – PCG Academia, Times Higher Education i Fundacji Rektorów Polskich zapraszamy do udziału w VIII edycji konferencji Leaders in University Management LUMEN 2022 w dniach 22-23.11.2022 r.

Tematyka konferencji skupia się na obszarach zarządzania uniwersytetem cyfrowym, ewaluacji uczelni, umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego oraz nowoczesnych technologiach wspierających realizację misji uczelni.


Wyjątkowym punktem programu tej edycji LUMEN będzie ceremonia wręczenia nagród w studio na żywo dla przedstawicieli polskich szkół wyższych sklasyfikowanych w najbardziej prestiżowym rankingu szkół wyższych na świecie – 
THE World University Rankings 2023. Nagrody wręczy osobiście Phil Baty, Chief Knowledge Officer w Times Higher Education. Gali towarzyszyć będzie omówienie wyników polskich uczelni przez ekspertów THE.

Najważniejsze debaty na LUMEN 2022:
 • W ramach pierwszego panelu liderzy najważniejszych polskich instytucji nauki – Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Ewaluacji Nauki oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – będą dyskutować nad wnioskami z ewaluacji działalności naukowej za okres 2017-2021. Panel poprowadzi Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich.
 • Kolejna sesja dotyczyć będzie zarządzania uniwersytetem cyfrowym. Debatę poprowadzi Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Prorektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej i Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego UJ. Zarządzaniu uczelnią w dobie transformacji cyfrowej przyjrzymy się z różnych perspektyw reprezentowanych przez gości panelu: Pełnomocniczkę Prezesa Rady Ministrów (Centrum GovTech), wzorcowo zinformatyzowanej uczelni publicznej (Politechnika Gdańska) i niepublicznej (Akademia Leona Koźmińskiego), Politechniki Białostockiej, a także dużej firmy IT (Microsoft).
 • Następnie Rektorzy czterech najwyżej notowanych polskich uczelni w THE World University Rankings 2023– Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przedstawią swoją receptę na sukces w międzynarodowych rankingach. Sesję moderował będzie Phil Baty, Chief Knowledge Officer w Times Higher Education.
Sesje o umiędzynarodowieniu i nowych technologiach:
 • Temat umiędzynarodowienia poruszą panele poświęcone Uniwersytetom Europejskim oraz promowaniu dorobku polskich naukowców i budowaniu widzialności polskiej nauki na arenie międzynarodowej.
 • Następne trzy sesje posłużą omówieniu nowych technologii i konkretnych rozwiązań IT dla uczelni, w tym technologii low-code, nowoczesnych form kształcenia (np. MOOC, microcredentials) oraz systemom zarządzania nauczaniem (LMS). Omówione zostaną również możliwości rozwoju uczelni z wykorzystaniem środków unijnych w perspektywie finansowej 2021-2022 – najpewniej ostatniej, w której szkoły wyższe będą mogły pozyskać fundusze na informatyzację.
 • W programie zaplanowano również cztery prezentacje. Ośrodek Przetwarzania Informacji przedstawi stan nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce w świetle danych zaraportowanych w ostatniej ewaluacji. Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprezentuje nowy projekt – portal Edukacja.gov.pl, a NASK opowie o projekcie EZD RP. Wolters Kluwer przedstawi zaś wyniki badania zrealizowanego z FRP na temat narzędzi wspierających zarządzanie uczelnią.
 
LUMEN 2022 będzie realizowany ONLINE, za pośrednictwem platformy umożliwiającej 
zadawanie pytań oraz interakcję i networking z uczestnikami konferencji. Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji na konferencję na stronie www.lumen.edu.pl.   
 

Wszelkich informacji na temat konferencji udziela Biuro Projektu pod numerem telefonu +48 17 777 37 00 lub pod adresem e-mail: 
info@lumen.edu.pl.
 

  Aktualności

  Data dodania
  3 listopada 2022