VIII edycja konkursu na najlepszą pracę z zakresu skarbowości korporacyjnej

Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych zaprasza studentów do wzięcia udziału w VIII edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką z zakresu skarbowości korporacyjnej.

Nagroda główna w konkursie to 4 000 zł, a dodatkowo przewidziano 2 wyróżnienia po 1 000 zł.

W konkursie mogą brać udział prace magisterskie i licencjackie poświęcone zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym.

Do Konkursu zgłaszać można prace obronione w latach 2021-2022.


Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
a) wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (www.pcta.pl),
b) egzemplarz pracy magisterskiej lub pracy licencjackiej (w wersji elektronicznej),
c) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub licencjata na podstawie zgłoszonej pracy;
d) tłumaczenie na język polski, jeżeli praca została napisana w języku obcym.
Termin składania prac upływa 15 października 2022 r.

 

Zapraszamy do udziału!

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    18 maja 2022