Uroczystość nadania auli III Wydziału Ekonomicznego imienia dr. Lesława A. Pagi

28 września 2021 roku na Wydziale Ekonomicznym odbyła się wyjątkowa Uroczystość nadania auli III imienia dr. Lesława A. Pagi.

Pan Dziekan dr Mirosław Łoboda w swoim przemówieniu przedstawił sylwetkę dr. Lesława A. Pagi.

Lesław A. Paga był jedną z najważniejszych postaci przemian gospodarczych w Polsce i twórcą rynku kapitałowego w naszym kraju. W Lublinie – miejscu, w którym studiował i brał udział w protestach “Solidarności” – został uhonorowany w szczególny sposób.

Podczas uroczystości nadania imienia i odsłonięcia tablicy pamiątkowej wstęgę przecięli: Marek Dietl – Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; Maciej Trybuchowski – Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i dr hab. Mariusz Kicia – Dziekan Wydziału Ekonomicznego.

Obok tablicy pamiątkowej zawisł dzwon, którego dźwięk będzie symbolicznie rozpoczynał oraz kończył każdą z sesji egzaminacyjnych. Dzwon jest wzorowany na tym, który zdobi salę notowań Giełdy Papierów Wartościowych.

Druga część uroczystości odbyła się w Centrum Badawczym Ecotech-Complex UMCS. W panelu „Digitalizacja, e-commerce i nowe technologie – czy polska gospodarka jest innowacyjna?” wzięli udział: Maciej Trybuchowski – Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Anna Wiącek-Kocot – Partner w Zespole Strategii i Transformacji IT w Deloitte, dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublina, Małgorzata Jarczyk-Zuber – Dyrektor ds. Innowacji Wirtualnej Polski Media S.A., Aleksandra Gren – Członkini Rady Nadzorczej mBank S.A., dr Kamil Filipek z Katedry Socjologii i Metodologii Badań Społecznych UMCS, Marcin Petrykowski – Prezes Zarządu firmy Atende S.A. oraz Rafał Brzoska – Prezes InPost.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Ekonomiczny we współpracy z Fundacją im. Lesława A. Pagi. Partnerami Wydarzenia byli: Asseco Poland S.A., Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie, Moventum sp. z o.o., Scanmed S.A., Skriware oraz Wirtualna Polska Media S.A.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    29 września 2021