UMCS uzyskał międzynarodową akredytację AICPA & CIMA dla kierunku finanse i rachunkowość

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymał międzynarodową akredytację AICPA® & CIMA®. To prestiżowe wyróżnienie, które potwierdza najwyższe kompetencje studentów w zakresie zarządzania finansami.

Uzyskanie akredytacji AICPA & CIMA jest dużym osiągnięciem dla Wydziału Ekonomicznego UMCS. AICPA & CIMA, które wspólnie tworzą Association of International Certified Professional Accountants, działają na rzecz globalnej profesji finansowej w imieniu 698 000 członków i studentów American Institute of CPAs® (AICPA) i The Chartered Institute of Management Accountants® (CIMA) ze 188 krajów.

Kwalifikacja Profesjonalna CGMA (Chartered Global Management Accounting) jest potwierdzeniem najwyższych kompetencji w zakresie zarządzania finansami. Aby ją uzyskać, należy spełnić szereg wymagań, w tym zdać egzaminy CGMA, wieńczące każdy poziom kwalifikacji i posiadać doświadczenie zawodowe. Kwalifikacja CGMA otwiera drzwi do kariery w międzynarodowym środowisku biznesowym i umożliwia zdobycie globalnego uznania na rynku związanym z szeroko pojętym biznesem. Studenci studiów licencjackich i magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość mają teraz możliwość uzyskania zwolnień z niektórych egzaminów CGMA przeprowadzanych przez CIMA, a po pomyślnym zdaniu egzaminu zewnętrznego będą mogli uzyskać Certificate in Business Accounting lub Diploma in Management Accounting, które są oficjalnymi szczeblami zdobywania Kwalifikacji Profesjonalnej CGMA. Tym samym kierunek finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS kontynuuje swoją misję dostarczania doskonałego wykształcenia w dziedzinie finansów i rachunkowości, a zdobycie akredytacji AICPA & CIMA jest kolejnym krokiem na drodze do tego celu.

- To znaczące wyróżnienie dla Wydziału Ekonomicznego. Przede wszystkim stanowi potwierdzenie, że nasz program studiów jest zgodny z profesjonalnymi standardami międzynarodowymi. Dużo ważniejszy jest jednak fakt, że studenci naszego kierunku będą zwolnieni z części egzaminów CGMA, a pozytywny wynik końcowego egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego przez CIMA pozwoli im ukończyć studia nie tylko z dyplomem UMCS, ale także z globalnie rozpoznawalną kwalifikacją zawodową. Chcę podziękować pracownikom Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, którzy wspierali nasz Wydział w uzyskaniu akredytacji. Ta bliska współpraca jest potwierdzeniem, że wspólnie możemy wiele osiągnąć na rzecz rozwoju ekosystemu nowoczesnych usług biznesowych w Lubliniepowiedział dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Mariusz Kicia.

Uzyskanie przez Wydział Ekonomiczny UMCS akredytacji AICPA & CIMA to również ważne wydarzenie dla lubelskiego sektora nowoczesnych usług biznesowych. Miasto Lublin od lat wspiera jego rozwój, a pracownicy z dyplomem przyznawanym przez CIMA są dodatkowym atutem dla rozwoju lubelskich firm.

– Otrzymanie przez Wydział Ekonomiczny UMCS akredytacji AICPA & CIMA to dla nas bardzo dobra wiadomość. To prestiżowe wyróżnienie, które potwierdza najwyższe kompetencje absolwentów kierunku finanse i rachunkowość. Jesteśmy przekonani, że będzie miało pozytywny wpływ na rozwój lubelskiego sektora nowoczesnych usług biznesowych. W strategii Miasta Lublin 2030 stawiamy na rozwój Lublina jako jednego z najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Aby to osiągnąć, musimy zapewnić kapitał ludzki, czyli absolwentów wyższych uczelni z odpowiednimi kompetencjami. Dzięki pozyskanej akredytacji inwestorzy mogą być pewni, że właśnie taką kadrę, na najwyższym światowym poziomie, znajdą w Lublinie – uzupełnił dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, dr Mariusz Sagan.

– Kwalifikacja CGMA cieszy się rozpoznawalnością i zaufaniem największych pracodawców na świecie. Dzięki współpracy z UMCS oraz stworzonemu wspólnie programowi, studenci otrzymują możliwość rozwinięcia swoich umiejętności i wejścia na przyspieszoną ścieżkę zdobywania tytułu CGMA. Zwiększy to ich szanse na zatrudnienie i zapewni przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Bardzo cieszymy się też ze współpracy z miastem Lublin i mamy pewność, że prowadzony na UMCS Program CGMA przyczyni się do powstania w tej części kraju prężnego centrum talentówpowiedział Jakub Bejnarowicz, Dyrektor Regionalny na Europę, AICPA & CIMA, które wspólnie tworzą Association of International Certified Professional Accountants.

Aby zdobyć tytuł CGMA, studenci kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS będą musieli ukończyć program studiów i zdać egzamin zewnętrzny organizowany przez CIMA, który oceni ich umiejętności i wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej, finansów i zarządzania. W ramach zdobywania Kwalifikacji Profesjonalnej CGMA muszą też nabyć praktyczne doświadczenie w dziedzinie rachunkowości zarządczej, a po uzyskaniu tytułu CGMA, będą zachęcani do dalszego rozwoju kompetencji oraz udziału w specjalnych wydarzeniach, szkoleniach i kursach oferowanych przez AICPA & CIMA.

    Aktualności

    Data dodania
    2 października 2023