Szkolenia dla opiekunów lat i kierunków

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia dedykowanego opiekunom lat i kierunków, w szczególności pierwszych lat studiów. Warsztaty prowadzone będą online w formie wideokonferencji.

Szanowni Państwo,

w związku ze wzrastającymi potrzebami młodzieży akademickiej w zakresie wsparcia w sytuacjach kryzysowych zapraszamy opiekunów lat i kierunków na szkolenie z zakresu komunikacji ze studentem w sytuacji kryzysowej. Program szkolenia został skonstruowany w taki sposób, by nauczyciele akademiccy mogli lepiej zrozumieć potrzeby studenta, a także uwzględniać je w procesie planowania i prowadzenia zajęć, szczególnie teraz ze względu na stan epidemii.

Mamy nadzieję, że szkolenie przyczyni się do podniesienia jakości życia wszystkich studentów naszej Uczelni. W trakcie szkolenia zostanie także dokładnie omówiony system wsparcia dla studentów /doktorantów, który jest realizowany na UMCS.

Temat: „Komunikacja ze studentem w sytuacji kryzysowej”

Program szkolenia:

 • Rola opiekuna roku/kierunku.

 • Specyfika funkcjonowania człowieka na początku wczesnej dorosłości.

 • Charakterystyka trudności studenta w sytuacji kryzysowej.

 •  Planowanie procesu dydaktycznego w uwzględnieniu potrzeb studenta w sytuacji kryzysowej.

 • Zasady komunikacji ze studentem w trakcie zajęć i konsultacji.

 • Uniwersytecki system wsparcia dla studentów.

 • Sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w relacjach ze studentem.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin

Prowadząca: dr hab. Katarzyna Klimkowska, prof. UMCS w Katedrze Teorii Wychowania

Forma szkolenia: platforma e-learningowa Wirtualny Kampus (link - https://kampus.umcs.pl/)

W trakcie szkolenia zostanie także szczegółowo omówiony system wsparcia dla studentów/doktorantów, który jest realizowany na naszej Uczelni.

Terminy szkolenia:

 • 16.09.2021 r. w godz. 10-14 (brak wolnych miejsc),

 • 23.09.2021 r. w godz. 10-14.

Zapisy na szkolenie

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
DS „Helios” - pok. 8 lub 9 (parter)
ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: (81) 537 58 90

  Aktualności

  Data dodania
  20 września 2021