Sukces zespołu z udziałem pracowników WE UMCS

Zespół, w skład którego weszli: nasza absolwentka i doktorantka mgr Marlena Gołębiowska, pracownicy naszego wydziału dr Grzegorz Kwiatkowski oraz dr Jakub Czerniak, a także dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL i dr inż. Jan Kamiński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przygotował podręcznik o tym, jak prowadzić zajęcia metodą design thinking, a także podcasty oraz specjalną stronę internetową.

Projekt został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów pod kątem skuteczności, efektywności, trafności oraz użyteczności, o czym świadczy pierwsze miejsce wśród 22 projektów z całej Polski. Dzięki temu został zakwalifikowany do upowszechniania na szeroką skalę.

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu - https://www.design-lab.pl/

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    30 września 2022