Sukces dr Moniki Ratajczyk

Serdecznie gratulujemy dr Monice Ratajczyk zdobycia III miejsca w konkursie im. prof. Teresy Taranko zorganizowanego przez Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji.

Tytuł rozprawy: „Wpływ opakowania na decyzje zakupowe młodych konsumentów”. Promotor rozprawy: dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Przekazujemy nasze wyrazy uznania i życzymy dalszych sukcesów !

    Aktualności

    Data dodania
    28 września 2020