Sukces dr. Łukasza Kańskiego w II edycji programu "Minigranty UMCS"

Z przyjemnością informujemy o sukcesie dr. Łukasza Kańskiego, pracownika Katedry Systemów Informacyjnych i Logistyki, którego projekt pt. Warunki sukcesu mega-projektu realizowanego w formule spółek specjalnego przeznaczenia (SPV) został zakwalifikowany do finansowania w ramach II edycji programu "Minigranty UMCS".

Głównym celem planowanych badań jest identyfikacja i zrozumienie mechanizmów determinujących sukces projektów realizowanych z wykorzystaniem spółek specjalnego przeznaczenia SPV (Special Purpose Vehicle, SPV), w szczególności mega-projektów (polskich i zagranicznych) w formule project finance. W projekcie założono wykonanie międzynarodowych badań mających uzupełnić lukę w obszarze zarządzania mega-projektami. Zakładanymi efektami projektu będą: zidentyfikowanie oraz zrozumienie mechanizmów determinujących sukces mega-projektów realizowanych z wykorzystaniem spółek specjalnego przeznaczenia, określenie optymalnej formuły finansowania, utworzenie wytycznych i wskaźników do określenia dojrzałości organizacyjnej SPV oraz zbudowanie modelu optymalnych decyzji w zarządzaniu mega-projektami. Projekt będzie realizowany wspólnie z Nazarbayev University (Kazachstan).

Dr Łukasz Kański na swoje badania otrzymał finansowanie w wysokości 20 000 zł.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych badań.

"Minigranty UMCS" to program wsparcia aktywności naukowej ogłoszony przez prof. dr. hab. Wiesława I. Gruszeckiego, Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS. Do programu mogą aplikować pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz badawcze zgłoszeni do liczby N w ramach dyscyplin naukowych ewaluowanych w UMCS.

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach II edycji programu dostępna jest tutaj

    Aktualności

    Data dodania
    22 lutego 2022