Sukces dr. hab. Zbigniewa Pastuszaka, prof. UMCS

Z przyjemnością informujemy, że 1 stycznia 2020 r. dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS został powołany decyzją Komitetu Redakcyjnego wydawnictwa Inderscience Ltd. do bezterminowego pełnienia funkcji pierwszego Zastępcy Redaktora Naczelnego (Executive Editor) czasopisma International Journal of Value Chain Management (IJCVM).

Prof. Z. Pastuszak pełni także od 2014 r. funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma International Journal of Management and Enterprise Development (IJMED). Oba czasopisma – IJVCM i IJMED – są indeksowane m.in. w Scopus (Elsevier) oraz znajdują się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019), a publikacja artykułów w tych czasopismach powoduje uzyskanie przez ich autorów każdorazowo 20 punktów.

Wszystkie artykuły publikowane w obu czasopismach poddawane są procedurze wydawniczej, standardowo stosowanej w międzynarodowych czasopismach naukowych (double-blind review). Zapraszamy pracowników naukowych UMCS (minimum ze stopniem doktora), zainteresowanych publikacją wyników badań, nawiązujących do specyfiki czasopism, do zapoznania się z procedurami wydawniczymi IJVCM i IJMED, dostępnymi na stronach internetowych czasopism oraz zgłaszania artykułów za pośrednictwem systemu elektronicznego (on-line submission).

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    7 stycznia 2020