Stypendysta-doktorant w projekcie NCN SONATA poszukiwany!

Nazwa jednostki:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny – Lublin

Nazwa stanowiska:

stypendysta-doktorant w projekcie NCN SONATA pt. „Bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe a zielony wzrost (analiza zależności): w kierunku zrównoważonego systemu rolno-żywnościowego w Europie”

Wymagania:

 • Status doktoranta kształcącego się w szkole doktorskiej z zakresu nauk prawnych
 • Wiedza z obszaru prawa żywnościowego i praw człowieka
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole
 • Doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych oraz udział w konferencjach naukowych
 • Posiadanie dorobku naukowego z zakresu prawa żywnościowego oraz praw człowieka, a zwłaszcza prawa do odpowiedniej żywności

 Opis zadań:

 • Współpraca z kierownikiem projektu oraz innymi wykonawcami w zakresie identyfikacji i analizy uwarunkowań prawnych dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez państwa członkowskie ONZ
 • Opracowywanie i prezentacja wyników badań

 

Typ konkursu NCN: SONATA – HS

Termin składania ofert: 9.07.2021 r.

Forma składania ofert: w formie elektronicznej

Rozstrzygnięcie nastąpi: 15.07.2021 r.

Warunki zatrudnienia: Okres realizacji zadań: maksymalnie 10 miesięcy (umowa stypendialna w wysokości 4200 PLN miesięcznie), począwszy od 1.08.2021.

Dodatkowe informacje

Wymagane dokumenty:

 • CV (zawierające informacje o dorobku naukowym, doświadczeniach badawczych, stażach, szkoleniach, udziale w projektach badawczych i wyróżnieniach)
 • Opinia opiekuna naukowego o kandydacie
 • Oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”
 • Informacje kontaktowe (w tym e-mail)

 Sposób rekrutacji:

Zgłoszenia należy przysyłać na adres:

aleksandra.kowalska@umcs.lublin.pl

Komisja konkursowa, po przeanalizowaniu dokumentów, może zaprosić najlepszych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

  Aktualności

  Data dodania
  22 czerwca 2021