Strategies for Promoting Europe-Asia Connectivity (SPEAC)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest partnerem w projekcie badawczym Strategies for Promoting Europe-Asia Connectivity (SPEAC), realizowanym w ramach sieci Jean Monnet Network. Konsorcjum koordynowane jest przez Korea University (Korea Południowa), a w jego skład wchodzą także inne uznane instytucje naukowe: Ruhr-Universität Bochum (Niemcy), Uppsala University (Szwecja) oraz Nanyang Technological University (Singapur).

Chcielibyśmy zaprosić młodych adeptów nauki (wyróżniających się studentów studiów magisterskich, doktorantów oraz osoby do pięciu lat po doktoracie) do złożenia artykułu naukowego traktującego o tematyce: Europe-Asia connectivity. Wybrani kandydaci powinni przygotować pracę naukową w języku angielskim (do 6000 słów) w terminie do końca września 2021 r.

Wyniki badań będą opublikowane w formie elektronicznej jako Working Papers sieci SPEAC (http://jmeuce.org/content/03_01.php), jak również na stronach internetowych instytucji partnerskich. Dla autora każdego złożonego artykułu przewidziane jest honorarium w wysokości około 1 000 EUR.

Jeżeli niniejsze ogłoszenie spotkało się z Państwa zaiteresowaniem, zapraszamy do przesłania abstraktu proponowanego artykułu (ok. 500 słów) drogą emailową na adres pawel.pasierbiak@umcs.pl w terminie do 18 czerwca 2021 r.

    Aktualności

    Data dodania
    2 czerwca 2021