SPSS nie ma tajemnic dla studentów analityki gospodarczej

Z ogromną przyjemnością informujemy o sukcesie dwóch studentek kierunku Analityka gospodarcza III r., I st.: Pani Barbary Czausz oraz Pani Natalii Prządki, które zdały zewnętrzny egzamin sprawdzający znajomość programu SPSS i otrzymały certyfikaty „SPSS Technology Expert”.
Ponadto w roku akademickim 2021/2022 certyfikat „SPSS Technology Junior Expert” uzyskało 36 najlepszych studentów Analityki gospodarczej III r., I st.

Dzięki wysiłkowi włożonemu przez Panie w opanowanie umiejętności użytkowania programu SPSS, przedmiot „Modelowanie makroekonomiczne” uzyskał akredytację na kolejny rok akademicki. Aktywni uczestnicy akredytowanych zajęć mogą liczyć na certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności w analizie danych w roku 2022/2023.
 
Serdecznie gratulujemy! 
 

    Aktualności

    Data dodania
    4 października 2022