Spotkanie z przedstawicielami Herbapol-Lublin SA

W dniu 13.10.2014 odbyło się spotkanie Dziekana Wydziału Ekonomicznego prof. Zbigniewa Pastuszaka oraz Prodziekan prof. Anny Rakowskiej z przedstawicielami przedsiębiorstwa Herbapol-Lublin SA - Panią Katarzyną Frankowską, Kierownikiem ds. Personalnych oraz Panem Jackiem Sim - Kierownikiem ds. Public Relations.

Spotkanie poświęcono określeniu warunków współpracy w zakresie realizacji programu praktyk i staży studenckich oraz włączenia pracowników Herbapolu-Lublin SA w realizację procesów  dydaktycznych, w szczególności dla studentów kierunków Logistyka oraz Zarzadzanie, prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym UMCS.

W oparciu o uzgodniony zakres współpracy zostanie przygotowane porozumienie o współpracy UMCS i Herbapolu-Lublin, którego podpisanie powinno nastąpić w najbliższym czasie.

    Aktualności