Spotkanie z Jordan University College (JUCo) w Morogoro, Tanzania

W dniu 16 grudnia br. odbyło się spotkanie władz Wydziału Ekonomicznego z o. dr. Jackiem Górką, który pełni funkcję dyrektora ds. umiędzynarodowienia w Jordan University College (JUCo) w Morogoro, Tanzania. Spotkanie jest kolejnym krokiem w rozwoju współpracy pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym a JUCo. Omawiane były możliwości realizacji wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych oraz wymiany pracowników. Kolejny już raz, jako visiting professor w ramach programu Erasmus, na JUCo do marca 2021 roku przebywa dr Konrad Czernichowski z Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej. W semestrze letnim planowana jest wizyta na Wydziale Ekonomicznym prof. Emmanuela Matiku z JUCo w ramach programu Erasmus oraz wizyta robocza władz Wydziału Ekonomicznego na JUCo i kilku innych uniwersytetach w Tanzanii. Wizyta ma na celu podpisanie kolejnych umów o współpracę i promowanie kierunku anglojęzycznego Business Analytics, który zostałby uruchomiony na Wydziale Ekonomicznym od roku akademickiego 2021/2022.

 

    Aktualności

    Data dodania
    21 grudnia 2020