Spotkanie z amerykańskim aniołem biznesu

W dn. 20.05, odbyło się na WE spotkanie z Panem Doktorem Aleksandrem Nawrockim  (https://www.linkedin.com/in/anawrocki/pl/https://airspeedequity.com/team/alexander-nawrocki-phd/), amerykańskim aniołem biznesu, inwestującym w przedsięwzięcia związane z aplikacjami szeroko rozumianej technologii informacyjnej oraz przemysłów wschodzących. W spotkaniu uczestniczyli – poza władzami dziekańskimi Wydziału – pracownicy Zakładu Systemów Informacyjnych Zarządzania: dr Jarosław Banaś, dr Marek Mędrek oraz dr Łukasz Wiechetek. Celem spotkania było określenie obszarów możliwej współpracy oraz zakresu potencjalnego wsparcia ze strony przedsiębiorstw, wchodzących w skład grupy Pana Doktora  A. Nawrockiego. W trakcie rozmów poruszono m.in. temat potencjalnych kompetencji studentów WE, jakie byłyby wymagane w trakcie ich angażowania w realizację projektów biznesowych lub zgłaszania ich własnych pomysłów, przeznaczonych do ewentualnej realizacji w praktyce, ze wsparciem merytorycznym Pana Doktora A. Nawrockiego i Jego zespołu współpracowników.

    Aktualności

    Data dodania
    23 maja 2019