Spotkanie Rady Przedsiębiorców

W dniu 07.06.2019  odbyło się posiedzenie Rady Przedsiębiorców podsumowujące kolejną kadencję Rady. Uczestniczyli w nim Pan Piotr Waszak dyrektor Lubelskiego Oddziału ZUS, Pan Henryk Dąbrowski członek Rady Biegłych Rewidentów, Pan Włodzimierz Giermasiński Dyrektor Zarządzający Gala S.A., Pani dr Ilona Skibińska- Fabrowska Dyrektor Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie, Pan dr Krzysztof Markowski z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Lublinie, Pan Bartosz Świderek z POL-INOWEX S.A, Pani dr hab. Jolanta Szołno- Koguc, prof. UMCS, Pan dr hab. Tomasz Kijek, prof UMCS, Pan dr hab. Marcin Lipowski, prof. UMCS oraz Kolegium Dziekańskie.

Posiedzenie służyło punktom: 

 1. Kierunki, warunki i spodziewane efekty wdrożenia zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w 2019 roku.
 2. Omówienie aktualnego stanu i perspektyw rozwoju Wydziału Ekonomicznego UMCS.
 3. Analiza możliwości i form współpracy Wydziału Ekonomicznego z otoczeniem biznesowym i administracyjnym w nowych warunkach prawnych.
 4. Przedstawienie oferty edukacyjnej Wydziału Ekonomicznego UMCS i kierunków jej doskonalenia.
 5. Dyskusja nad programami studiów realizowanych na Wydziale Ekonomicznym UMCS.
 6. Sporządzenie planu działania i określenie postaci Rady po 01.10.2019 r.

Prace Rady Przedsiębiorców będą kontynuowane w nowej formie od 01.10.2019 r.


  Aktualności

  Data dodania
  12 czerwca 2019