SKNF z Grantem Władz Rektorskich

W ostatnim tygodniu przedstawiono ostateczne wyniki przeprowadzonego Konkursu Grantowego Władz Rektorskich dla organizacji studenckich/doktoranckich funkcjonujących w strukturach UMCS na rok 2023.

Mamy przyjemność poinformować o sukcesie Studenckiego Koła Naukowego Finansistów, które otrzymało dofinansowanie na przeprowadzanie konkursu "Od licealisty do finansisty" w kwocie 3000 zł. Całkowita kwota inicjatywy to 6300 zł. 

Konkurs "Od licealisty do finansisty" to strategiczna inicjatywa SKNF, która pozwala uczniom szkół średnich zapoznać się w sposób szczegółowy z tematyką finansów i szeroko pojętej ekonomii. To pierwsza edycja po zawieszeniu spowodowanym pandemią COVID-19. 

Finansowanie zdobyło łącznie 19 organizacji, a odrzucono 29 wniosków. Gratulujemy członkom Koła napisania merytorycznego wniosku.

    Aktualności

    Data dodania
    24 stycznia 2023