Składanie wniosków o akademik przez osoby przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023

W terminie od 16 sierpnia do 13 września 2022 r. będzie trwała tura składania wniosków o przyznanie miejsca w Domach Studenckich UMCS (tzw. II tura wnioskowania) na rok akademicki 2022/2023.

W II turze wnioskowania wnioski mogą składać wyłącznie osoby przyjęte na I rok studiów jednolitych magisterskich, I, II stopnia oraz na I rok kształcenia w ramach prowadzonych przez UMCS szkół doktorskich w roku akademickim 2022/2023.

Pierwsze logowanie do USOSweb (możliwe po 16 sierpnia): należy wejść na stronę: https://login.umcs.pl/, a następnie wybrać opcję "ustaw nowe hasło". Na kolejnym ekranie wpisać swój adres e-mail podany przy rekrutacji. Po chwili na mailu pojawi się wiadomość z loginem oraz miejsce na ustawienie hasła (należy sprawdzić folder SPAM oraz folder Powiadomienia).

Osoby z niepełnosprawnościami, osoby samotnie wychowujące dziecko, małżeństwa studenckie oraz sieroty i półsieroty, w systemie USOSweb zobowiązane są załączyć skan dokumentu potwierdzający tę okoliczność (tj. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu rodzica).

Osoby niewidome, poruszające się na wózku lub o kulach proszone są o wskazanie tego faktu w uzasadnieniu wniosku na ekranie 9. w USOSweb, co pozwoli na odpowiednie dobranie miejsca w DS.

Terminarz:

  • 16 sierpnia - 13 września 2022 - składanie wniosków w systemie USOSweb;
  • po 13 września 2022 - ogłoszenie wyników prac Komisji ds. Domów Studenckich za pośrednictwem USOSweb;
  • do 20 września - potwierdzenie przez studenta w USOSweb zajęcia przyznanego miejsca (komunikat);
  • do 21 września 2022 r. - wniesienie opłaty rezerwacyjnej / kaucji (komunikat).

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Rektora z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zasad potwierdzania miejsc w II turze wnioskowania.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, e-mail: akademik@umcs.pl, tel. (81) 533-86-27.

Źródło: Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów

    Aktualności

    Data dodania
    8 sierpnia 2022