Rekrutacja do projektu „Senior w teatrze życia codziennego”

Projekt pt. "Senior w teatrze życia codziennego" realizowany jest przez Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „Węglin Północny” w Lublinie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych, informatycznych oraz osobistych u co najmniej 15 osób w wieku 60+ poprzez udział w cyklu zajęć z zakresu wykorzystania Internetu, nauki języka obcego, historii oraz zajęć teatralnych i z zakresu kultury fizycznej realizowanych w ramach III misji uczelni. Projekt skierowany jest do osób z Lublina i powiatu lubelskiego w wieku 60+. Grupa docelowa obejmuje mieszkańców miasta i obszarów wiejskich. W projekcie mogą uczestniczyć zarówno osoby aktywne zawodowo, jak i pozostające poza rynkiem pracy, bez względu na wykształcenie.

Link do strony projektu:
www.projektsenior.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    22 maja 2019