PwC rozszerza działalność i rekrutuje w Lublinie

Globalna sieć doradcza PwC rozszerza swoją działalność w Lublinie. Powołała właśnie centrum kompetencyjne Financial Crime Unit (FCU), czyli oddział wspierający klientów firmy z całego świata w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 27 marca w lubelskiej siedzibie firmy odbyło się spotkanie inaugurujące działalność jednostki. Władze rektorskie UMCS reprezentował podczas wydarzenia prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. uczelni.

Działające od 2012 r. w Polsce centrum kompetencyjne PwC FCU specjalizuje się w zapobieganiu wprowadzania do obrotu środków pochodzących z nielegalnych źródeł oraz finansowania terroryzmu. Polskie FCU jest największym tego typu zespołem firmy na świecie, oferując zarówno wsparcie operacyjne, jak i doradcze, współpracując przy tym z innymi zespołami w globalnej sieci firmy.

Lubelski oddział ma duże plany rekrutacyjne, co może być szansą dla studentów i studentek UMCS, a także absolwentów i absolwentek naszego Uniwersytetu. O szczegółach mówił dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. uczelni: – Uruchomienie oddziału PwC w Lublinie jest z jednej strony kolejnym wydarzeniem wpisującym się w rozwój Lublina, jako największego ośrodka akademickiego wschodniej Polski, z drugiej zaś stanowi potwierdzenie doskonałych warunków stworzonych dla rozwoju działalności sektora nowoczesnych usług biznesowych przez lubelskie uczelnie i władze samorządowe. UMCS rozpoczął przygotowania szerokiej oferty współpracy z PwC, obejmującej rekrutację kadr dla firmy spośród studentek i studentów różnych kierunków studiów, współpracę o charakterze dydaktycznym i projektowym. Odbyły się także pierwsze spotkania robocze z przedstawicielami lubelskiego Oddziału. Jestem głęboko przekonany, że doskonale przygotowani absolwenci i absolwentki naszego Uniwersytetu przyczynią się do szybkiej realizacji jednego z podstawowych planów rozwojowych firmy, tj. zatrudnienia minimum 300 osób do końca 2025 roku.

W podobnym tonie wypowiadał się dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin: – Silne środowisko akademickie i ogromny potencjał lubelskiej branży nowoczesnych usług dla biznesu, a także profesjonalne wsparcie w procesie inwestycyjnym ze strony miasta, to elementy, które są motorem napędowym i magnesem ściągającym do Lublina inwestorów m.in. z branży doradztwa biznesowego i technologicznego. Otwarcie w Lublinie kolejnego oddziału uznanej i rozpoznawalnej marki, jaką jest PwC, potwierdza, że nasze działania na rzecz budowania przyjaznego klimatu dla biznesu, które podejmujemy jako samorząd, przynoszą oczekiwane rezultaty. To już druga, po oddziale skupiającym się na rozwoju usług technologicznych, inwestycja firmy PwC w naszym mieście.

Hubert Skotkowski, dyrektor ds. operacyjnych FCU w PwC Polska dodał, że: – Praca w FCU wiąże się z realizacją projektów związanych z pozyskiwaniem informacji i analizą danych. Nasi pracownicy są częścią prawdziwie interdyscyplinarnych i międzynarodowych grup konsultantów. Nacisk, który kładziemy na podnoszenie ich kwalifikacji w połączeniu z rosnącym znaczeniem FCU w sieci PwC, daje duże możliwości rozwoju i awansu. Zespół ma na celu dalszy rozwój, czego efektem jest powstanie oddziału w Lublinie, gdzie w najbliższych latach planujemy zatrudnić ponad 300 osób.

Eksperci PwC FCU analizują ryzyko wykorzystania banków do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, badają również podejrzane transakcje, monitorują przestrzeganie sankcji nakładanych na banki przez międzynarodowe instytucje oraz identyfikują osoby narażone na ryzyko korupcji, w tym zajmujące eksponowane stanowiska polityczne. Zespół technologiczny FCU łączy ekspercką wiedzę z zakresu przeciwdziałania przestępstwom finansowym z rozwiązaniami technologicznymi, które umożliwiają zwiększenie efektywności prowadzonych działań. Oddział dysponuje specjalistycznymi i nowoczesnymi narzędziami IT.

 

 

 

 

fot. Miasto Lublin

Źródło: Centrum Prasowe UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    30 marca 2023