PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM - konferencja

KOŁO NAUKOWE EKONOMISTÓW Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową - "PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM", która odbędzie się 28 maja 2018 r. na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie

Celem konferencji jest pogłębianie wiedzy i doświadczeń oraz wymiana poglądów z zakresu rynków kapitałowych oraz przedsiębiorstw w nich działających. Mamy nadzieję, że konferencja będzie znakomitym miejscem do przeprowadzenia dyskusji na temat operacji giełdowych rynków publicznych i niepublicznych w Polsce. 

ZAKRES TEMATYCZNY:
1. Instytucje i instrumenty rynku finansowego 
2. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa giełdowego 
3. Analiza finansowa w ocenie fundamentalnej 
przedsiębiorstwa giełdowego 
4. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa giełdowego 
5. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa giełdowego 
6. Funkcjonowanie grup kapitałowych na giełdzie papierów 
wartościowych

OPŁATY:
140 zł - udział czynny, obejmuje wygłoszenie i publikację artykułu, przerwę kawową, obiad 
90 zł - udział bierny, obejmuje publikację artykułu
Dane do przelewu zostaną podane w odpowiedzi na zgłoszenie.

TERMINARZ:
14 marzec 2018 r.- termin zgłoszeń
20 marzec 2018 r.- tytuł i wstępny plan opracowania
14 kwiecień 2018 r.- termin nadsyłania artykułów

ZGŁOSZENIA:
Formularz zgłoszeniowy dostępny pod poniższym linkiem: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZCgWYiidl9XGKJ_Pfr3xfolKWA7YEv13_H85pd1O-KX6MSw/viewform 

ARTYKUŁY:
Artykuł powinien składać się z 20-22 tysięcy znaków, zawierać zagadnienia teoretyczne wraz z analizą konkretnego przypadku oraz spełniać wymogi edytorskie, które będą wysyłane bezpośrednio do uczestników po zgłoszeniu pracy. Ponadto temat artykułu powinien być sprecyzowany co do specyfiki branży lub cyklu życia jednostki.
Artykuły należy przesłać na adres: konferencjakneumcs@gmail.com

PROPONOWANE TEMATY OPRACOWAŃ:
https://drive.google.com/file/d/1YPT2ymtqg_2-new0gllX0VSFVCcSUKGN/view

KONTAKT:
konferencjakneumcs@gmail.com 
Joanna Gołofit 513 469 739
Irmina Florek 608 579 870

    Aktualności

    Data dodania
    8 marca 2018