Projekt charytatywny “Epicrates”

Grupa studentów z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Agnieszka Gryglicka, Wojciech Listoś, Zuzanna Marzęda, Paulina Szynkaruk, Julia Lipińska, Michał Ozimek, Ania Korchut, Kamil Chmura, w terminie 01.03-30.04.2021 r. przeprowadziła projekt charytatywny “Epicrates”, który koordynowała Anna Kot, ambasadorka KPMG na WE UMCS. Do współpracy przy przedsięwzięciu włączyła się Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS.

Celem projektu było wsparcie materialne i medialne dla Fundacji Epicrates, która opiekuje się zwierzętami egzotycznymi. Często ze względu na wysokie koszty leczenia lub zwykłą nieodpowiedzialność są one porzucane przez swoich właścicieli. W dużej części są to zwierzęta bardzo zaniedbane, a niekiedy wręcz w stanie krytycznym.

Działania studentów zostały podjęte w ramach akcji Big-hearted Ambassadors, organizowanej przez Fundację KPMG. Fundacja spośród kilkunastu przesłanych projektów wolontariackich, wybrała dziesięć pomysłów, które otrzymały dofinansowanie w kwocie 2000 zł brutto. Projekt charytatywny “Epicrates” został wyróżniony, a studenci w ramach grantu sfinansowali 5 termostatów, które są niezbędne do utrzymania wymaganych warunków temperaturowych dla zwierząt egzotycznych, jak również przyczyniają się do ich szybszej regeneracji.

Jednak studenci nie poprzestali na pozyskaniu pieniędzy, ich marzeniem było zwiększenie świadomości dotyczącej problemu bezdomności zwierząt egzotycznych. W związku z tym przeprowadzili własną zbiórkę środków w serwisie zrzutka.pl, gdzie udało im się zebrać kolejne 700 zł dla Fundacji Epicrates. Za zebrane pieniądze zakupili rzeczy codziennego użytku, tj. żarówki, podkłady higieniczne, karmę dla podopiecznych i przedłużacze. Warto podkreślić, że Fundacja Epicrates jest organizacją non-profit, a skuteczność jej działań zależy wyłącznie od bezinteresownej pracy wolontariuszy i wsparcia darczyńców. 

Akcja została dostrzeżona przez lokalne media, w Kurierze Lubelskim ukazał się artykuł o działaniach studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    24 maja 2021