Podpisanie porozumienia z Urzędem Statystycznym

28 listopada 2019 r. w Rektoracie Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej odbyło się spotkanie podczas którego podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uczelnią, a Urzędem Statystycznym. W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Stanisław Michałowski REKTOR UMCS, dr hab. Radosław Mącik – DZIEKAN WE UMCS oraz dr Krzysztof Markowski DYREKTOR Lubelskiego Odddziału Urzędu Statystycznego. 

Na mocy zawieranego porozumienia strony deklarują współpracę, w ramach której przewidziana została organizacja wojewódzkiego etapu Olimpiady Statystycznej. 

fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    28 listopada 2019