Nauka i biznes - czyli jak to się robi na UMCS-ie

W czasie, kiedy większość Polaków zażywała wypoczynku podczas długiego weekendu, grupa naukowców Wydziału Ekonomicznego UMCS, na czele z Dziekanem Zbigniewem Pastuszakiem uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej Joint International Conference 2016 Management, Knowledge and Learning & Technology, Innovation and Industrial Management w Timisoarze w Rumunii.

Konferencja była okazją do zaprezentowania wyników badań oraz wymiany wzajemnych doświadczeń z przedstawicielami środowisk naukowych z ponad 30 krajów. Sukcesom naukowym towarzyszył również sukces biznesowy. Michał Ratajczak – doktorant Wydziału Ekonomicznego, a zawodowo właściciel firmy AviationConsulting, w ostatnim dniu konferencji podpisał porozumienie z firmą RegionalAir Suport, największą i najstarszą firmą w Rumunii działającą w obszarze lotnictwa. Porozumienie ma na celu połączenie potencjału obu przedsiębiorstw i wypracowanie wspólnej, bardziej efektywnej i konkurencyjnej oferty skierowanej na rynek Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Efektem współpracy będzie m.in. realizacja praktyk i staży studenckich w przedsiębiorstwach z branży lotniczej w obu krajach. Jest to możliwe ponieważ ważnym obszarem funkcjonowania obu przedsiębiorstw jest rynek certyfikowanych szkoleń zawodowych z sektora transport–spedycja-logistyka ze szczególnym uwzględnieniem lotnictwa. RegionalAir Suport dysponuje bogatym zapleczem szkoleniowym na wybrzeżu Morza Czarnego wyposażonym m.in. w symulatory najpopularniejszych statków powietrznych, gdzie osoby pragnące podjąć w przyszłości pracę w charakterze personelu pokładowego mogą w bezpiecznych warunkach przećwiczyć pożar w samolocie lub wodowanie. Z kolei AviationConsulting może służyć pomocą przy tworzeniu przepisów dot. szkoleń z obsługi bezzałogowych statków powietrznych. Jest to możliwe, ponieważ w strukturze firmy funkcjonuje Ośrodek Szkolenia Bezzałogowych Statków Powietrznych, a w Rumunii toczy się w tej chwili dyskusja nad prawnym uregulowaniem zastosowań tego rodzaju środka lotniczego. Co ciekawe, w tej inicjatywie wykorzystany zostanie kapitał intelektualny osób działających w ramach Lubelskiej Szkoły Dronów – inicjatywie części środowiska lotniczego Lubelszczyzny, mającej na celu promowanie bezpiecznej i zgodnej z przepisami postawy operatorów bezzałogowców. Lubelska Szkoła Dronów skupia operatorów, pilotów, konstruktorów BSL oraz inne osoby zawodowo związane z lotnictwem. Czerpiąc z najlepszych, lotniczych tradycji Lubelszczyzny, przygotowuje adeptów do zdania egzaminu państwowego na operatora drona w ramach Ośrodka Szkoleniowego Novelty RPAS Avcon, funkcjonującego w strukturze firmy AviationConsulting.

Obszerna relacja z przebiegu Konferencji MakeLearn/TIIM oraz otrzymanych wyróżnień już niebawem. 

    Aktualności

    Data dodania
    31 maja 2016