Najlepsi Absolwenci i Studenci WE UMCS!

Dnia 15 listopada br. Kolegium Dziekańskie wręczyło listy gratulacyjne najlepszym absolwentom i studentom Wydziału Ekonomicznego za rok akademicki 2015/2016.

Najlepszą absolwentką Wydziału została Aleksandra Wróblewska (absolwentka kierunku Ekonomia, I st).
Najlepszymi absolwentami na poszczególnych kierunkach i stopniach studiów zostali:
Nawrot Natalia (E I st),
Grześkiewicz Agata (FiR I st),
Goś Emilia (Z I st),
Maksimiuk Marta (L I st),
Gołębiowska Marlena (E II st),
Kozak Edyta (FiR II st),
Wasil Kamila (FiR II st),
Kołodziejczyk Natalia (Z II st).

Ponadto za zaangażowanie w życie codzienne i działalność organizacyjną na rzecz Wydziału Ekonomicznego dyplomy otrzymali członkowie Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej:
Magdalena Kłopotek, Magdalena Kondas, Katarzyna Szkuat, Marcin Dudziak.

Wraz z dyplomami absolwenci/studenci otrzymali nagrody pieniężne oraz drobne upominki rzeczowe.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!

    Aktualności

    Data dodania
    16 listopada 2016