Nagroda Prezesa NBP dla prof. T. Bednarczyk

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Teresa Hanna Bednarczyk znalazła się w gronie laureatów IV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych w kategorii - prace habilitacyjne.

Celem konkursu jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. Konkurs cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Na tegoroczną edycję wpłynęło 47 prac doktorskich oraz 15 prac habilitacyjnych.

Kapituła Konkursu, którą tworzy siedmioro profesorów - uznanych specjalistów
w dziedzinie ekonomii doceniła rozprawę habilitacyjną Pani dr hab. Teresy H. Bednarczyk pt. "Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost gospodarczy".

Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie odbyła się 6 listopada 2014 r. o godz. 14:00 w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Warszawie.

    Aktualności

    Autor
    Ewelina Mazurkiewicz
    Data dodania
    18 listopada 2014