Nagroda Ministerstwa Edukacji i Nauki dla prof. dr. hab. Jerzego Węcławskiego

Niezmiernie miło nam poinformować, że prof. dr hab. Jerzy Węcławski został Laureatem Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego.

Nazwiska laureatów ogłoszono 19 lutego br., w dniu święta polskich środowisk naukowych i akademickich. Zgodnie z tradycją poprzednich lat, naukowcy i badacze zostali wyróżnieni za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyznał łącznie 103 nagrody, w tym 86 indywidualnych i 17 zespołowych. 

Rola nauki w tworzeniu fundamentów polskiego potencjału rozwojowego jest nie do przecenienia, a działalność naukowa stanowi niezwykle cenny wkład w zasób wiedzy całej ludzkości. Przez wieki nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, społecznego i gospodarczego państwa. Pozostaje ona priorytetem dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Jako osoba odpowiedzialna za kierowanie resortem edukacji i nauki będę nieustannie zabiegał o to, żeby status przedstawicieli świata nauki nieustannie się polepszał– mówił Przemysław Czarnek podczas gali Dnia Nauki Polskiej, która odbyła się w formule online.

Najbardziej prestiżowe nagrody za całokształt dorobku naukowego trafiły w ręce 22 osób. To wybitne osobowości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, które w trakcie swoich karier zawodowych pełnią wiele ważnych ról oraz poświęcają się żnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej – od opieki naukowej i dydaktycznej roztaczanej nad młodą kadrą naukową, przez prowadzenie badań, odkrywanie nowych technologii, tworzenie teorii i dzieł naukowych, po zarządzanie podmiotami i organizacjęich działalności, nawiązywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej oraz upowszechnianie wiedzy.

Składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów. 

 

    Aktualności

    Data dodania
    23 lutego 2022