Miejski program stypendialny 2016/2017

Wybitnie uzdolnieni studenci oraz doktoranci, zamieszkujący na terenie Lublina, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju naszego miasta i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki, mają możliwość ubiegania się o stypendia naukowe przyznawane przez Prezydenta Miasta Lublin w ramach
"Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów".

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2016/2017 można składać
do 31 października br., w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, pok. nr 7, w godzinach od 7.30 do 15.30. oraz w Biurach Obsługi Mieszkańców.

W przypadku przesłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego, termin ten nie ulega zmianie, a o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla.

Zasady przyznawania oraz formularz zgłoszeniowy - klik

    Aktualności

    Data dodania
    25 października 2016