Miejsca w akademikach na rok 2021/2022 - I tura składania wniosków

W terminie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2021/22.

Wnioski mogą składać osoby, które planują w roku akademickim 2021/22 kontynuować kształcenie w Uczelni, tj.:

1. aktualni studenci:

  • I–IV roku studiów jednolitych magisterskich
  • I, II roku studiów licencjackich (3-letnich)
  • I, II i III roku studiów inżynierskich (3,5-letnich)
  • I roku studiów II stopnia

2. aktualni doktoranci - uczestnicy I i II roku szkół doktorskich oraz III i IV roku studiów doktoranckich.

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim tylko poprzez USOSweb.

Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją postępowania

Wniosków nie trzeba składać w wersji papierowej!

Jednocześnie informujemy, że osoby ubiegające się o przyznanie miejsca ze względów szczególnych, tj. osoby z niepełnosprawnością, osoby samotnie wychowujące dziecko,małżeństwa studenckie oraz sieroty i półsieroty, na ekranie 6 w systemie USOSweb obowiązane są załączyć skan dokumentu potwierdzający tę okoliczność (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu rodzica).

Osoby niewidome, poruszające się na wózku inwalidzkim lub o kulach, proszone są o wskazanie tego faktu w uzasadnieniu wniosku na ekranie 4 w usosweb, co pozwoli na odpowiednie dobranie miejsca w DS.

Po 3 lipca br. otrzymają Państwo informację o wynikach prac Komisji ds. Domów Studenckich również za pośrednictwem USOSweb.

Przypominamy również o konieczności potwierdzenia przyznanego miejsca najpóźniej w terminie do 31 lipca br. wyłącznie za pomocą platformy internetowej USOSweb.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów,

e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl;

tel. (81) 533-86-27.

    Aktualności

    Data dodania
    2 czerwca 2021