Międzynarodowy konkurs studenckich prac naukowych z zakresu rachunkowości, podatków, analizy oraz audytu

Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Artifex w Bukareszcie, Politechniką Gdańską oraz Odeskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym organizują konkurs dla studentów na najlepszą pracę naukową z zakresu rachunkowości, podatków, analizy oraz audytu. Celem konkursu jest rozwój międzynarodowej współpracy naukowej oraz intensyfikacja badań naukowych prowadzonych przez studentów, głównie kierunków takich jak Finanse i rachunkowość oraz Ekonomia.

Na konkurs należy samodzielnie lub w zespołach maksymalnie trzyosobowych przygotować pracę w języku angielskim o objętości do 40.000 znaków, według określonych wytycznych (dostępnych w załączniku). Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt mailowy z dr Olgą Szołno (olga.szolno@poczta.umcs.lublin.pl) do dnia 2 marca 2020 r. Liczba zgłoszeń jest ograniczona.

Autorzy najlepszych prac zaprezentują swoje referaty w trakcie konferencji, która odbędzie się w dniach 27-28 maja 2020 r. we Lwowie. Zwycięzcy mogą liczyć na nagrody rzeczowe oraz publikację artykułów w zagranicznych czasopismach naukowych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można na stronie www.conf.lviv.ua.

    Aktualności

    Data dodania
    25 lutego 2020