Międzynarodowa konferencja „Innowacja: wczoraj, dziś, jutro”

Międzynarodowa konferencja „Innowacja: wczoraj, dziś, jutro”

„Innowacja: wczoraj, dziś, jutro” pod tą właśnie nazwą odbędzie się druga edycja konferencji naukowej o wolnym rynku i przedsiębiorczości odbywającej się na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Projekt będzie mieć miejsce w dniach 9-10 kwietnia 2014 roku.

Po sukcesie pierwszej edycji konferencji, która odbyła się między innymi pod patronatem Prezydenta Miasta oraz Centrum im. Adama Smitha organizatorzy postanowili skupić się na tematyce innowacyjności. „Innowacja” to słowo jest chyba jednym z najpopularniejszych zwrotów w obecnej debacie naukowej. Do pewnego stopnia stało się tak powszechne, że nikt nie zastanawia się nad charakterem i znaczeniem tego terminu. Celem konferencji jest wywołanie szerokiej dyskusji nad tym właśnie tematem” mówią przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego.

Podczas konferencji odbędą się 4 panele naukowe: ekonomiczny, prawny, IT/nowe technologie oraz nauk społecznych. W panelach udział wezmą naukowcy z całego kraju oraz przedstawiciele think-tanków i organizacji pozarządowych: Forum Obywatelskiego Rozwoju, Instytutu Sobieskiego, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców i innych. Wśród gości, którzy wystąpią na konferencji znajdują się między innymi Cezary Kazimierczak – Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców i Janusz Szewczak – Główny Ekonomista SKOK.

Komitet organizujący to przedsięwzięcie tworzą przedstawiciele Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Stowarzyszenia KoLiber i Instytutu Misesa.

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej i Lubelski Park Naukowo – Technologiczny. Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na fanpage wydarzenia:


https://www.facebook.com/konferencja.innowacja?fref=ts

    Aktualności

    Autor
    Ewelina Mazurkiewicz
    Data dodania
    6 marca 2014