Mgr Łukasz Jasiński z publikacją w Routledge

Mgr Łukasz Jasiński, pracownik naukowy Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej Wydziału Ekonomii UMCS oraz ekonomista 28 grudnia 2021 roku wydał książkę w brytyjskim, naukowym wydawnictwie Routledge. Publikacja nosi tytuł „Markets vs Public Health Systems: Perspectives from the Austrian School of Economics” i traktuje o potencjalnych szansach, jakie niesie za sobą wprowadzenie rynkowych rozwiązań dla lepszego, wydajniejszego funkcjonowania opieki zdrowotnej.

Badacz korzysta przy tym z dorobku austriackiej szkoły ekonomii, posiadającej ważny i solidny dorobek opisujący funkcjonowanie wolnego rynku, jego oddziaływania na poszczególne dziedziny życia publicznego, w tym na opiekę zdrowotną, istotną z perspektywy współczesnej sytuacji epidemiologicznej na świecie.

Warto przyjrzeć się tej pozycji zarówno z uwagi na praktyczne, alternatywne zastosowania usprawniające opiekę zdrowotną, jak i prestiż oficyny, w której publikacja naukowca została wydana. Brytyjskie wydawnictwo Routledge zalicza się bowiem do jednej z najbardziej renomowanych naukowych firm wydawniczych na świecie, publikując co roku około 2000 pozycji akademickich.

Wskazany tekst mgra Łukasza Jasińskiego stanowi zbiór innowacyjnych propozycji rynkowych, mogących ograniczyć, a nawet zlikwidować szkodliwe luki w systemie publicznej opieki zdrowotnej. Działalność naukowa na rzecz powstania pierwszej książki w karierze pracownika UMCS została również doceniona przez wybitnego amerykańskiego ekonomistę Roberta P. Murphy’ego, który podkreślił ogromną rolę tego wydawnictwa w promowaniu dorobku austriackiej szkoły ekonomii i docenił oryginalny pomysł przedstawienia systemu ubezpieczeń zdrowotnych w wolnorynkowej formie, bazującej  na teoretycznych koncepcjach przedstawicieli tej szkoły.

Mgr Łukasz Jasiński jest laureatem IV edycji konkursu (2016 r.) organizowanego przez Związek Banków Polskich – „Etyka w finansach. Nagroda Robina Cosgrove” oraz stypendystą Zimowej Szkoły Ekonomicznej Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. Opublikował również liczne artykuły dotyczące austriackiej szkoły ekonomii i związków wolnego rynku z publiczną opieką zdrowotną w ekonomicznych czasopismach naukowych.

Dodatkowe informacje na stronie Routledge

Fot. Routledge

    Aktualności

    Data dodania
    11 stycznia 2022