Konkurs Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych. Organizatorem Konkursu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Uczestnikami Konkursu mogą być:

- absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

- w części dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej z zakresu statystyki,

- absolwenci studiów doktoranckich – w części dotyczącej najlepszej pracy doktorskiej.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2020/2021, które uzyskały pozytywną ocenę. Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie autorzy prac za pośrednictwem specjalnej aplikacji do zgłoszeń, dostępnej pod adresem konkursnaprace.stat.gov.pl

    Aktualności

    Data dodania
    31 sierpnia 2022