Konkurs na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Szanowni Państwo,

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego mają przyjemność ogłosić XV edycję konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne.

Założeniem konkursu jest podnoszenie i promowanie wiedzy z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego wśród młodych ludzi, wkraczających na rynek pracy, a jednocześnie umacnianie postaw etycznych w biznesie i życiu codziennym.

Do udziału w konkursie zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, podyplomowych, inżynierskich lub MBA które zostały obronione nie wcześniej niż w 2017 roku.

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

 • etyka biznesu,
 • zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
 • ład korporacyjny,
 • innowacyjność społeczna w gospodarce,
 • dobre praktyki na rynku finansowym,
 • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Jak zgłosić pracę?

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy, skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu) oraz egzemplarz zgłaszanej pracy i streszczenie w wersji elektronicznej.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2020 roku

Więcej informacji o konkursie oraz materiały do pobrania


Źródło: Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  19 maja 2020