Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Lulinie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą rynku pracy.  

 

Celem konkursu jest poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat rynku pracy i współpracy międzysektorowej w tej sferze. Przedsięwzięcie objął swoim patronatem Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

 

Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, których tematyka prac dyplomowych obronionych w 2021 r. oraz do 30 września 2022 r., ściśle koresponduje z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania rynku pracy, współpracy pracodawców, pracowników, administracji rynku pracy oraz organizacji społecznych, których cele statutowe obejmują walkę z bezrobociem i brakiem aktywności zawodowej. Tematyka pracy powinna przynajmniej w części dotyczyć województwa lubelskiego.

 

Dla autora najciekawszej pracy przewidziana została nagroda główna w wysokości 2 000 zł. 

Dodatkowo autorzy pięciu najlepszych prac zostaną nagrodzeni publikacją abstraktu w wydawnictwie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. 

Termin nadsyłania prac upływa 10 października 2022 r.

Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

    Aktualności

    Data dodania
    21 marca 2022